TEMCA FORUM &
EXHIBITION 2019
PATTAYA

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2562
ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา

REGISTER

ลงทะเบียน

สำหรับผู้ที่มีบัตร

Register

สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตร

Register
Objective

วัตถุประสงค์

TEMCA FORUM & EXHIBITION 2019 PATTAYA เป็นอีก 1 ปีที่จัดงานนี้มาอย่างต่อเนื่องครั้งนี้เป็น ครั้งที่ 35 เป็นงานที่รวมกลุ่มของคนในแวดวงวิศวกรรมไฟฟ้า
และเครื่องกลที่นับว่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ที่ปรึกษา ผู้ออกแบบ ผู้ประกอบการ ผู้รับเหมา รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน ภาครัฐ
และสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม ฯลฯ

ในปีนี้การจัดงานนับเป็นความท้าทายและความกล้าที่จะฉีกแนวของการจัดงานให้ออกมาในรูปแบบใหม่ที่สอดรับกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ต้องก้าวเดินไปในโลกอนาคต
ที่กำลังจะเกิดขึ้นในยุคดิจิทัล 5.0 จึงเกิดแนวคิดของการจัดงานในปีนี้ว่า “Ready to Go : กล้าที่จะก้าว”

ก้าวของเราประกอบไปด้วย

ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง : เริ่มจากเปลี่ยนแปลงตัวเอง ความคิด เพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการ
ก้าวสู่การเรียนรู้และเข้าใจ : สิ่งที่เรากำลังทำและเผชิญอยู่ จะทำให้เรามีความกล้ามาขึ้นเพราะมองเห็นโอกาสของตัวเอง
ก้าวสู่จุดใหม่ : เริ่มออกก้าวจากจุดเดิมๆ ที่เราอยู่ สู่จุดใหม่ที่ดีกว่า
นี่คือ Ready to go : กล้าที่จะก้าวออกไปเผชิญกับโลกการแข่งขันในอนาคตทั้งหมดนี้จะได้พบกันในงานนี้เท่านั้น

Schedule

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

08.30-17.30 น. งานแสดงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ณ ฮอลล์ C-D
12.00-20.00 น. ลงทะเบียน Check in สำหรับผู้ถือบัตรห้องพัก Royal cliff beach และ Royal cliff grand ณ Lobby Royal cliff beach

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

08.30-17.30 น. งานแสดงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ณ ฮอลล์ C-D
09.30-10.00 น.  : เปิดการสัมมนา
10.00-12.00 น. สัมมนาจาก บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด เรื่อง
Smart city and Digital transformation for industry 4.0
โดย… คุณกิติพงษ์ ธาราศิริสกุล หัวหน้าผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยี
Smart Communication for Power Grid
โดย… คุณศุภฤกษ์ อนุวัธนวิทย์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ไร้สาย
Smart Surveillance for safe campus
โดย… คุณพิพัฒน์ เจริญวุฒิลาภ Solution Manager, Transportation Technology
12.00-13.00 น. : พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-14.30 น. สัมมนา
How BIM is the Next Step for Electrical Construction Technology
โดย… คุณพงศ์พันธ์ สุธิชัย (บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด)
18.30 – 22.00 น. Ready to go Enjoy Night Party : กล้าสนุก ทุกย่างก้าว
พบกับมินิคอนเสิร์ต 2 ศิลปินดัง แก้ม วิชญานี และ มอส ปฏิภาณ
พร้อมการจับรางวัลอันยิ่งใหญ่ เพื่อเพื่อนสมาชิก

กำหนดการ แข่งขันช่าง

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

08.00-08.10 น. ลงทะเบียน
08.10-08.40 น. ตรวจสอบอุปกรณ์
08.40-09.00 น. รับฟังคำชี้แจง
09.00-12.00 น. ลงมือวางแผน ออกแบบ ติดตั้งฯ ในภาคปฏิบัติ
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง)
13.00-16.00 น. ลงมือวางแผน ออกแบบ ติดตั้งฯ ในภาคปฏิบัติ
16.00-16.30 น. เก็บสิ่งของต่างๆ ออกนอกสถานีการแข่งขัน
16.31-18.30 น. ตรวจให้คะแนนการติดตั้งระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-08.45 น. ตรวจสอบอุปกรณ์
08.45-08.55 น. รับฟังคำชี้แจง
09.00-12.00 น. ติดตั้งฯ ในภาคปฏิบัติต่อ
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. ติดตั้งฯ ในภาคปฏิบัติ
14.00-17.00 น. การตรวจให้คะแนนของกรรมการในแต่ละบูธ
เวลาประมาณ 17.30 น. ประกาศผลการตัดสิน
18.00-19.00 น. รื้อบูธ (กรรมการแจ้ง) เก็บสิ่งของต่างๆ และช่วยกันทำความสะอาด
FLOOR PLAN

แผนผังบูทแสดงสินค้าไฟฟ้าและเครื่องกล 2562

EXHIBITOR LIST 2019

กรุณา Click ที่ชื่อบริษัทของ EXHIBITOR เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

NO BOOTH COMPANY
1 A1 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
2 A2 บริษัท อิมพีเรียลไฟร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท แมคพาย บลาซเทค จำกัด
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
3 A3 บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
4 A4 บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
5 A5 บริษัท เอส.พี.อีเลคทริค อินดัสตรี จำกัด
6 B1 บริษัท ฟอร์โมซ่า บี เค เค จำกัด
7 B2-B3 บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
8 B4 บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
9 B5 บริษัท ดับบลิว.ไอ.พี.อีเล็คทริค จำกัด
10 C1 Himel
11 C2 พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง บจก.
12 C3 ไอเจน พาวเวอร์เทค บจก.
13 C4 รอยัลเทค อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
14 D1-D2 แซทเทล (ประเทศไทย) บจก.
15 D3-D4 ไทยแมกซ์เวล อิเลคทริค บจก.
16 D5-D6 ฟูรูคาวา (ประเทศไทย) บจก.
17 D7-D8 พี ไอ เอส พาวเวอร์ ดิสทริบิวชั่น บจก.
18 E1 ซอฟเท็ค ไฟร์ ซีเคียว หจก.
19 E2 ควอดราติค โซลูชั่นส์ แอนด์ เทคโนโลยี บจก.ท์
20 E3 ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง บมจ.
NO BOOTH COMPANY
61 H24 อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
62 H25 อัลตร้าฟลัคซ์ เอเชีย บจก.
63 I1 เอสดีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป บจก.
64 I2 ที.จี.คอนโทรล บจก.
65 J1 บางบอนพลาสติคกรุ๊ป บจก.
66 J2 โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด บจก.
67 Z1 Vertiv (Thailand) Co.,Ltd.
68 Z2 ซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยี บจก.
69 Z3 ยูนิโปร คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ บจก.
70 Z4 สตาร์อีเลคโทรนิค เซลล์แอนด์เซอร์วิส บจก.
71 Z5-Z6-Z7 พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
72 Z8-Z9 ไดโน่ อีเล็คทริค บจก.
73 Z10 เอ็นดี อิเลคทริค บจก.
74 Z11 Heavy Power Co.,Ltd.
75 Z12 เอ็ม.ที.เอส.อินดัสเทรียล พาร์ท บจก.
76 Z13 ชินเพาเวอร์ บจก.
77 Z14 ซัมวา (ไทยแลนด์) บจก.
78 Z15-Z16 ต.วิชชุกรณ์ บจก.
79 Z17 พีพีเซฟตี้ บจก.
80 Z18 ทรัพย์เอก เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) บจก.
81 Z19 สายทองเอ็นจิเนียริ่ง บจก.
contact

ติดต่อเรา

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
Thai Electrical & Mechanical Contractors Association
L.P.N TOWER, Nanglinjee Road, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120 Thailand.
Tel : 0-2285-4287, 0-2285-4546-7 FAX : 0-2285-4288 E-mail : temcathai@yahoo.com


Humor and sarcasm are particularly difficult, as is more essay writer service write my academic essay online abstract as opposed to concrete thinking.

to top